Библейски речник Гион

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гион

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гион
I. Една от четирите реки в рая. Според мнението на някои учени, тя е сегашната река Аракс - Бит. 2:13. Едем и Ефрат.
II. Кладенец близо до Ерусалим към западната му част. Там наблизо помазали Соломон за цар - 3Цар. 1:33,38. Езекия запушил извора и насочил водата му надолу към града през един подземен водопровод. На гореспоменатото място и днес има един водоем, триста крака дълъг, двеста широк и двадесет дълбок, със стъпала при два от ъглите му. В по-ново време, когато копаели, за да положат основите на Англиканската църква, открили един голям водопровод, който води от запад на изток, тридесет крака под земята, направен от камък и измазан отвън с алчия, и отчасти провъртен в скала. Този водопровод може да е бил свързан с извора

Гион

.

0 гласа
Библейски
Речник
Гион