Библейски речник Гиветон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гиветон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гиветон
Филистимски град; наследие на Дановото племе и определен за левитите - И.Н. 19:44, 21:23. Филистимците останали да живеят в града и след завладяването му. По времето на Надав те пак си го възвърнали. Надав убил Вааса по време на обсадата на този град - 3Цар. 15:27, 16:15. Късната история на

Гиветон

и местоположението му не са известни.

0 гласа
Библейски
Речник
Гиветон