Библейски речник Гесур

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гесур

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гесур
Така наричали една област и един народ в Сирия.

Гесур

се е намирал на източната част на Йордан, между Васан, Мааха и планината Ермон, и в границите на Израилската земя, но израилтяните не изпъдили жителите му - И.Н. 12:5, 13:13.

Гесур

ците запазили царството си, но плащали данък на Израилевите царе - 1Лет. 2:23. Една от жените на Давид (майката на Авесалом), Мааха била дъщеря на Талмай,

Гесур

ски цар. Когато Авесалом убил брат си Амнон, избягал при дядо си Талмай, и преседял при него три години - 2Цар. 3:3, 13:37, 15:8.

Гесур

означава мост. На границата на

Гесур

, т. е. между Ермон и Тивериадското езеро и днес съществува над Йордан един стар каменен мост, който местните жители наричат Джиср-бени-Якуб, което означава мостът на якововите синове.

0 гласа
Библейски
Речник
Гесур