Библейски речник Герар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Герар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Герар
Стар град или старо място на филистимците по времето на Авраам и Исаак - Бит. 10:19, 20:1, 26:1,6,17.

Герар

е бил близо до Газа, в южната част на Юдея, но сега точното му местоположение не е известно. Виж 2Лет. 14:13,14.

0 гласа
Библейски
Речник
Герар