Библейски речник Гера

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гера

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гера
Двадесета част от сикъла.

Гера

е била най-дребната еврейска монета. Тя е струвала около двадесет и пет пари - Из. 30:13.

0 гласа
Библейски
Речник
Гера