Библейски речник Гезер

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гезер

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гезер
Столичен град на един Ханаански цар - И.Н. 10:33, 12:12, който се намирал между Веторон и Средиземно море - И.Н. 16:3, след това е включен в границите на Ефрем, и определен за левитите - И.Н. 16:3, 21:21. Ханаанците дълго време живели в

Гезер

- И.Н. 16:10; Съд. 1:29, но един Египетски цар превзел

Гезер

, избил ханаанците и подарил града на дъщеря си (една от жените на цар Соломон). Соломон го укрепил - 3Цар. 9:16.

0 гласа
Библейски
Речник
Гезер
Последно търсено в речника