Библейски речник Гевал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гевал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гевал
I. Римско окръжие в Едомската област, което и днес още носи името Джебал или "планина". Така се нарича северната част на планинското бърдо при долината Ел-араба, която долина се простира от Мъртво море до Елатския залив на Червено море - Пс. 83:7.
II. Пристанище и окръжие във Финикия, на север от Бейрут. Сегашното му име е Джебаил с население 2,000 души.

Гевал

ците от това окръжие са били изкусни зидари - 3Цар. 5:18. Земята на

гевал

ците и Ливан били определени да се завладеят от израилтяните, но Израилския народ никога не ги е притежавал напълно - И.Н. 13:5.

Гевал

е било важно място - Ез. 27:9.
III. Във Вт. 11:29 планина в Ефрем, срещу Гаризин.

Гевал

и Гаризин са разделени с долина широка около 1000 лакти и три мили дълга, в която е бил построен град Сихем.

Гевал

и Гаризин са почти еднакви на дължина и височина. Височината е около 800 крака над равнището на долината. Като тръгнеш от Ерусалим и преминеш долината на северозапад за Сихем,

Гевал

остава от дясно, а Гаризин от ляво. Някои са описали

Гевал

като място безплодно и пусто, а Гаризин като весело и плодородно. Днес няма разлика между двете планини, и двете са стръмни и безплодни. Гаризин и Сихем.

0 гласа
Библейски
Речник
Гевал