Библейски речник Гай

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гай

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гай
I. Бит. 12:8; наречен и Гаия - Неем. 11:31; и Гаят - Ис. 10:28. Царски град на ханаанците, който се намирал на изток от Ветил, близо до който някога живял Авраам, и където съградил олтар - Бит. 12:8, 13:3. Той е известен с поражението на Исус Навин поради престъплението на Ахан, и от последвалата победа над него - И.Н. 7:2-5, 8:1-29. Той е съграден отново и се споменава от Исая - Ис. 10:28 под името Гаият и от Неемия - Неем. 11:31, под името Гаия.
II. Град на амонците, който вероятно се намирал близо до Есевон - Ер. 49:3.

0 гласа
Библейски
Речник
Гай