Библейски речник Гаий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гаий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гаий
I. Македонец, който придружавал Павел в пътешествията му, и чийто живот бил в опасност в Ефес - Д.А. 19:29.
II. Коринтянин, кръстен от ап. Павел - 1Кор. 1:14. Когато Апостолът проповядвал в Коринт, той го приел у дома си - Рим. 16:23.
III. Човекът от Дервия, който придружил Павел от Коринт, когато Апостола отивал в Ерусалим - Д.А. 20:4.
Третото послание на апостол Йоан е отправено "до любезния

Гаий

". Между римляните е имало много хора с това име, но е малко вероятно, че в Св. Писание се говори за повече от двама или трима човека с това име. Вероятно третото послание на Йоан е отправено към

Гаий

- Коринтянина, който е бил кръстен от Павел.

0 гласа
Библейски
Речник
Гаий