Библейски речник Газа

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Газа

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Газа
Стар град в югозападната част на Ханаан - Бит. 10:19.

Газа

бил град на авейците, а след това паднал под властта на филистимците. Исус Навин определил

Газа

да се заеме от Юдовото племе, но не успява да го превземе - И.Н. 10:41, 11:21,22, 13:3, 15:47. Юдеите са го владели само до едно време, а през периода на Съдиите, е независим от тяхната власт и представлявал едно от петте филистимски войводства - Съд. 1,18 гл., 3:3, 13:1,16. Самсон изкъртил портите на

Газа

, и ги занесъл на върха на една планина. След това е затиснат от развалините на грамадния храм в

Газа

и там умрял. Божия ковчег е бил в

Газа

по времето на Илия - 1Цар. 6гл.

Газа

припознала царуването на Давид и Соломон, освободила се през царуването на Йотам, но паднала пак под юдейска власт при цар Езекия - 4Цар. 18:8. След това я владели едни след други халдейците, персите и египтяните. Около 96 година преди Р.Х., Юдейския цар Александър Яней я превзел и съсипал. Римският генерал Габиний я въздигнал отново и скоро след възнесението на Исус Христос, там се основава християнска църква. През 634 г след Р.Х.,

Газа

преминава в ръцете на мохамеданските завоеватели, а от времето на Кръстоносните походи от нея останали само развалини.

Газа

пак била построена и укрепена отчасти, и сега е един малък град с 18,000 жители. Останките от стария град покриват една голяма и ниска могила, две-три мили от морето, която в старо време била толкова силно укрепена, че пет месеца се защитавала от войските на Александър Велики. Нова

Газа

е разположена повече на поляната, която е много плодородна, и изобилва с овощия, финикови и маслинени дървета. Стара

Газа

е имала пристанище, но то не е било добре построено. За

Газа

споменават често пророците - Ер. 25:20, 47:5; Ам. 1:6,7; Зах. 9:5. В Д.А. 8:26, южния път от Ерусалим до

Газа

известен с историята за Етиопския скопец е наречен "пуст", защото минава през едно място, което тогава не е било населено.

0 гласа
Библейски
Речник
Газа