Библейски речник Гавриил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гавриил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гавриил
Един от главните ангели. Той е изпратен при пророк Данаил, за да му изтълкува виденията, а също при Захария, за да му извести бъдещето рождение на Йоан Кръстител - Дан. 8:16, 9:21; Лк. 1:11,19. След шест месеца е изпратен и в Назарет при Дева Мария - Лк. 1:26-38.

0 гласа
Библейски
Речник
Гавриил