Библейски речник Гаваон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гаваон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гаваон
Един голям град на евейците, даден за наследие на Вениаминовото племе и определен за град на левитите - И.Н. 18:25, 21:17. Разположен близо до Гава и Гаваия, и поради тази причина някои бъркат Гава с

Гаваон

. Ханаанските жители на

Гаваон

са оставени да живеят в отечеството си защото те подписали с лукава мисъл помирителен договор с Исус Навин. Петима от ближните царе се съюзили и нападнали евреите, но всичките претърпели поражение в една битка, през времето на която "слънцето застана над

Гаваон

" - И.Н. 10:12-13. В

Гаваон

евреите за много години държали скинията на едно високо място - 1Лет. 16:39, 21:29; 2Лет. 1:3,4. Там Господ говорил през нощта в сън на Соломон - 3Цар. 3:4-15.

Гаваон

е забележителен още с две събития от живота на Йоав - 2Цар. 2:12-32, 20:8-12; Ер. 41:12.

0 гласа
Библейски
Речник
Гаваон
Последно търсено в речника