Библейски речник Гаал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Гаал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Гаал

Гаал

- Съд. 9:26-41. Еведов син.

Гаал

може да е потомък на Емор, Сихемовия баща - Бит. 34:2-6. Той се присъединява към сихемците когато се разбунтували против Авимелех, сина на Гедеон. Разпалил гнева им, и ги повел на бой против него, но Авимелех го разбил и го изгонил от града.

0 гласа
Библейски
Речник
Гаал