Библейски речник Вчера_и_днес

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Вчера и днес

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Вчера и днес
В Евр. 13:8, са употребени в общ смисъл, за да обозначат миналото и настоящето. Животът и знанието на човека са сравнително "вчерашни" - Йов 8:9.

0 гласа
Библейски
Речник
Вчера и днес