Библейски речник Второзаконие

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Второзаконие

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Второзаконие
Или повторение на закона. Петата Мойсеева книга. Това название и било дадено от гръцките преводачи, защото в нея Мойсей излага накратко постановленията си изложени в първите книги - Вт. 1:1-6, 29:1, 31:1. Тя разказва историята на евреите в пустинята, от началото на единадесетия месец до седмия ден на дванадесетия месец, в четиридесетата година след излизането им от Египет т.е. около шест седмици през 1451г. преди Р.Х. Онази част от

Второзаконие

, в която се споменава за смъртта на Мойсей е прибавена след това, може би от Исус Навин.
Книгата

Второзаконие

е последното наставление на много-уважавания старец. Мойсей дава на Божиите люде бащинския си съвет и благословението си, и тогава се изкачва на планината Фасга за да умре. Той изброява Божиите дела за Израил. Повтаря накратко Божиите закони. Показва на хората защо трябва да обичат Господа и как трябва да му служат. Тази книга е пълна с нежна грижа, мъдри наставления и ревностна любов от един родолюбец и пророк на Божиите люде. По-късните боговдъхновени писатели често споменават

Второзаконие

; Исус Христос също привежда примери от него - Мт. 4:4,7,10.

0 гласа
Библейски
Речник
Второзаконие