Библейски речник Време

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Време

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Време
Освен обикновеното и значение, в Библията думата означава и година, както в Дан. 4:16. Думите "

време

и

време

на, и половина

време

" в Дан. 7:25; 12:7, от някои се предполага, че значат три и половина години, а от други три и половина пророчески години, или хиляда двеста и шестдесет дни. На други места този период от

време

съответства на "четиридесет и два месеца" - Отк. 11:2,3, 12:6,14, 13:5.

0 гласа
Библейски
Речник
Време