Библейски речник Восора

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Восора

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Восора
Споменат в Бит. 36:33. Едомски град - Ис. 34:6, 63:1, и земята около него - Ер. 49:13,22. Споменава се заедно с Теман и с Червено море - Ер. 49:20-22; Ам. 1:12. Местоположението му се намира в днешния Ел-Бусайре, на средата на пътя между Кир Моав и планината Ор, на югоизток от Мъртво море. Развалините му показват, че е бил голям град.

Восора

Моавска, за която се говори в Ер. 48:24, може да е същото място.

0 гласа
Библейски
Речник
Восора