Библейски речник Восор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Восор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Восор
I. Прибежищен град в земята на Рувим зад Йордан. Точното му местоположение е неизвестно - Вт. 4:43; И.Н. 20:8, 21:36.
II. Поток, който се втичал в Средиземно море, на 5 мили южно от Газа. Една част от войската на Давид когато преследвала амаличаните се спряла там - 1Цар. 30:9-21. Потокът пресъхвал пролетно време.

0 гласа
Библейски
Речник
Восор