Библейски речник Витфагия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Витфагия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Витфагия
Едно малко село на източната част на Елеонската планина, близо до Витания - Мт. 21:1; Мк. 11:1; Лк. 19:29.

0 гласа
Библейски
Речник
Витфагия