Библейски речник Витсаида

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Витсаида

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Витсаида
I. Град в Галилея, разположен върху западния бряг на Генисаретското езеро, малко на север от Капернаум. Той е месторождението на апостолите: Филип, Андрей и Петър, и е бил посещаван често от нашия Господ - Мт. 11:21; Мк. 6:45, 8:22.
II. Град северно от същото езеро, и на изток от Йордан. Близо до това място Христос нахранил петте хиляди души. Той е бил разположен върху един нисък хълм близо до Йордан, разделен от Галилейското езеро чрез едно поле широко 3 мили, и много плодородно - Лк. 9:10, сравни с Мт. 14:13-22; Мк. 6:31-45. Този град е разширен от Филип (четверовластника на тази страна) - Лк. 3:1, и наречен Юлий в чест на Юлия (дъщерята на Август). Сега от него има само развалини.

0 гласа
Библейски
Речник
Витсаида