Библейски речник Витсавее

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Витсавее

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Витсавее
Жена на Урий, и вероятно внучка на Ахитофел. Ахитофел. Първо Давид прелюбодействал с нея, след това накарал да убият мъжа и, след което я взел за жена. Тези грехове били мерзост пред Йеова, Който пратил пророк Натан при Давид с притчата за женското агне - 2Цар. 12:1. Давид се разкаял, но пак бил наказан - 2Цар. 11:12.

Витсавее

е майка на Соломон, за чието наследяване на трона се погрижила - 3Цар. 1:15. Тя се споменава след това в историята на Адония - 3Цар. 2:13, в заглавието на 51 Псалом, и между прадедите на Христос - Мт. 1:6.

0 гласа
Библейски
Речник
Витсавее