Библейски речник Витлеем

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Витлеем

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Витлеем
I. Малък град, който станал известен с това, че Давид и Христос се родили в него. Той се намирал в пределите на Юдовото племе (6 мили югозападно от Ерусалим), и вероятно е приел името

Витлеем

, което значи Дом на хляба, поради плодородието на страните, които го заобикаляли. Поради това и старото му име било Ефрата (плодородно) - Бит. 48:7; Мих. 5:2. Той бил разположен на едно хубаво бърдо на 2,700 крака над морското равнище, и е имал един добър изглед от всички страни. Хълмовете около

Витлеем

са били добре обработени и покрити с лозя, със смокинени дървета и мигдали. Долините около него са давали изобилно жито. Той е укрепен от Ровоам - 2Лет. 11:6, но по принцип е бил едно незначително място - Мих. 5:1, и не се споменава от Исус Навин или от Неемия между Юдовите градове. За него се говори с уважение в историята на Вооз и Рут; той се слави като място на рождението на Давид и като негов град - 1Цар. 17:12,15, 20:6; 2Цар. 23:14-17, но най-много се счита за свят поради това, че Изкупителя се родил там. Над това чудесно място изгряла звездата, там източните мъдреци се поклонили на Царя на царете, и там Давид пасял стадото си и славел Бога, тук се чули и песните на ангелския хор при рождението на Спасителя - Лк. 2:8. Сега

Витлеем

се нарича Бейтлахм, и има около 3,000 жители, почти всичките християни. Половин миля на север е мястото където според общото мнение е гроба на Рахил - Бит. 35:16-20, и около 2 мили на югозапад са големите водохранилища, известни под името "Соломонови водоеми".
II. Малък град в наследието на Завулоновото племе - И.Н. 19:15; Съд. 12:10, сега едно незначително село на 6 мили западно от Назарет, което, както

Витлеем

Юдов, се нарича на арабски Бейтлахм.

0 гласа
Библейски
Речник
Витлеем