Библейски речник Високи_места

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Високи места

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Високи места
Хананейците, както и народите около тях, служели на небесните тела и на различни идоли по високите места (по планините и хълмовете). Израилтяните получили заповед от Бога да развалят високите идоложертвени места - Вт. 12:2, но те не само не изпълнили заповедта, но и използвали тези места първо за поклонение на Йеова - 1Цар. 9:12; 3Цар. 3:4, след това и на идолите - 3Цар. 11:7; 4Цар. 17:10,11. Също така построили храмове и жертвеници на

високи места

- 3Цар. 13:32; 4Цар. 17:29, и поставили свещеници - 3Цар. 12:32, 4Цар. 17:32. На всеки бог бил посветен определен хълм. За да отвикне юдеите от служението по

високи места

, Бог определил храма в Ерусалим за главно място на Богослужението.

0 гласа
Библейски
Речник
Високи места
Последно търсено в речника