Библейски речник Вирсавее

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Вирсавее

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Вирсавее
Град на 28 мили югозападно от Хеврон, на южния край на Палестина. Дан е бил разположен на северния край, така, че изявлението "от Дан до

Вирсавее

", обозначава цялата дължина на земята - Съд. 20:1. Във

Вирсавее

Авраам, Исаак и Яков са пребивавали често - Бит. 21:31, 22:19, 26:23, 28:10, 46:1. Градът, който след това бил издигнат на това място първо бил определен за Юда, а след това за Симеон - И.Н. 15:28, 19:2. Тук Самуил поставил синовете си като съдии - 1Цар. 8:2. Илия си починал тук на път за Хорив - 3Цар. 19:3. Този град е средище на идолопоклонството по времето на Озия - Ам. 5:5, 8:14. След плена той е населен отново от евреите - Неем. 11:27,30, и просъществува няколко века след идването на Христос. Изследователи са намерили местоположението му на границата на великата пустиня, на юг от Ханаан (развалините на един малък опустошен град), и два дълбоки каменни кладенеца с чиста вода, заобиколени от каменни корита, носещи белези за произход от древни времена.

0 гласа
Библейски
Речник
Вирсавее