Библейски речник Верзелай

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Верзелай

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Верзелай
I. Меолатянин от Симеоновото племе; баща на Адриил, който се оженил за Мерава (дъщеря на Саул) - 1Цар. 18:19; 2Цар. 21:8.
II. Възрастен и богат галаадец, приятел на Давид когато Давид бил на заточение, по време на въстанието на Авесалом. Той изпратил щедро храна, легла и други неща за войниците на царя - 2Цар. 17:27; 19:32. При завръщането на Давид,

Верзелай

го придружил до Йордан, но се отказал да отиде до Ерусалим поради напредналата си възраст, и да приеме почестите, които царят имал намерение да му поднесе. В предсмъртния си час, Давид заръчал на Соломон да покаже милост към потомството на

Верзелай

, и да го приеме като член на царското семейство - 3Цар. 2:7.
III. Свещеник, който се оженил за дъщерята на гореспоменатия - Езд. 2:61; Неем. 7:63.

0 гласа
Библейски
Речник
Верзелай