Библейски речник Велиал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Велиал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Велиал
На еврейски "син на

Велиал

", се отнася за някой зъл и недостоен човек. Един, който е решил да не се подчинява на никой, бунтар, непокорен и необуздаем човек - Съд. 19:22; 1Цар. 2:12. В Новия Завет, с

Велиал

се обозначава силата на злото, или господаря на злото Сатана - 2Кор. 6:15.

0 гласа
Библейски
Речник
Велиал