Библейски речник Везек

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Везек

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Везек
Ханаански град, на който Адони

везек

бил цар. Историята на превземането му от Юда е записана в Съд. 1:1-8. Тук Саул преброил войската си, преди да отиде да изпъди амонците, и да вдигне обсадата на Явис-галаад - 1Цар. 11:8.

0 гласа
Библейски
Речник
Везек