Библейски речник Ваурим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ваурим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ваурим
Град на Вениамин, близо до Ерусалим, на пътя за Йордан. Той се споменава много пъти в историята на Давид - 2Цар. 3:16, 16:5, 17:18.

1 гласа
Библейски
Речник
Ваурим