Библейски речник Ватуил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ватуил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ватуил
Син на Авраамовия чичо Нахор, и баща на Ревека - Бит. 22:22,23, 24:50.

0 гласа
Библейски
Речник
Ватуил