Библейски речник Васан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Васан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Васан
Богато място от гори, което се намирало на изток от Йордан, между Ермон на север и планините Галаад и Амон на юг. Страната е получила името си от меката и песъчлива пръст. Тя се слави в Писанието с високите си дъбове, с добрите видове добитък и тучните си пасища: "овни от

васан

ски род" - Вт. 32:14; "овни, телци, ярета, всичките хранени

васан

ски" - Ез. 39:18. Дъбовете на

Васан

се споменават заедно с кедрите на Ливан - Ис. 2:13. Изследователи описват страната като изобилстваща и до днес със зелена трева, с прохладни потоци, с хълми покрити с гори, и с добри пасища за стадата, които пасат по тях. По времето на Исус Навин, Аргов, един от главните му окръзи, обхваща 60 града защитени със стени - Вт. 4:43; И.Н. 20:8, 21:27.

Васан

е даден за наследие на половината от Манасиевото племе, след като Исус Навин го превзе от Ог и неговите хора - И.Н. 12:4. Соломон получил храна от тази страна - 3Цар. 4:13. Тя е завоювана от Азаил, но Йоас я превзел по-късно - 4Цар. 10:33, 13:25. От

Васан

е произлязло гръцкото име Ватания, а на днешния арабски език Ел-ботеин. Но това последното име е обозначавало само южната и страна. Древният

Васан

е обхващал римските области Голонитис, Трахонитис, Авранитис, Ватания и Итурея.

0 гласа
Библейски
Речник
Васан