Библейски речник Варава

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Варава

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Варава
Прочут разбойник по времето на Христос, който бил в затвора и чакал смъртна присъда за престъпленията си. Римското правителство имало обичай, за да спечели евреите на своя страна да пуска един еврейски затворник, който те избирали, всяка година по времето на Пасхата. Пилат искал да пусне Исус, но евреите поискали

Варава

- Мт. 27:16:26.

0 гласа
Библейски
Речник
Варава