Библейски речник Вала

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Вала

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Вала
I. Робинята на Рахил, дадена от нея на мъжа и Яков заради това, че тя била бездетна, за да може да стане майка чрез робинята си.

Вала

е майка на Дан и Нефталим - Бит. 30:1-8.
II. Бит. 14:2. Сигор.

0 гласа
Библейски
Речник
Вала