Библейски речник Богове

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Богове

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Богове
В Св. Писание на някои места се срещат думите бог и

богове

, които показват величието или йерархията на някои създания, каквито са ангелите, или на съдии и градоначалници - Из. 22:20,28; Пс. 86:8, 97:7, или на немите

богове

на езичниците. Тези езически

богове

са били многочислени. От обожаемите предмети в природата, на първо място се поставяли слънцето, месецът и стихиите. Всичко, което страхът, похотта, злобата, гордостта, и въобще страстите внушавали, се почитало като свято и се обожавало от езическите народи. В Индия броят на

богове

те днес достига до милиони.

0 гласа
Библейски
Речник
Богове