Библейски речник Благословение

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Благословение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Благословение

Благословение

то се отнася, и към Бога, и към хората. Когато Бог благославя, Той действа така, че да направи

благословение

то си действително. Божиите благословения са духовни или светски, телесни или умствени, но те действително дават доброто, което съдържат - Чис. 6:23-27. Благословенията на хората към други хора, освен ако те са боговдъхновени предсказания, както в Бит. 49:28; Вт.33, са само добри пожелания, и един вид молитва към Творецът на всичко добро, за тяхното благополучие.

Благословение

от страна на човека към Бога, е едно дело на благодарност за неговите добрини - Пс. 103:1, или по-точно за онази особена добрина, която в това време причинява благославянето: като храна, за която се отдава благодарност на Бога, или за някое друго добро - 1Кор. 10:16.

0 гласа
Библейски
Речник
Благословение