Библейски речник Благовестител

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Благовестител

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Благовестител
Човек, който известява благи вести с проповед или писмено.

Благовестител

ите от първите векове на Християнството не са принадлежали към особени църкви, но са проповядвали навсякъде, където Св. Дух ги е завеждал - Еф. 4:11. Филип е бил

благовестител

- Д.А. 21:8. Тимотей приел увещанието "извърши делото на

благовестител

"- 2Тим. 4:5. Ние наричаме Матей, Марк, Лука и Йоан "евангелисти", защото те са авторите на четирите евангелия, които съобщават на целия свят благата вест за вечно спасение.

0 гласа
Библейски
Речник
Благовестител