Библейски речник Бисери

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Бисери

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Бисери
Още от древно време

бисери

те са били между най-ценните предмети- Отк.17:4, и били високо оценявани като украшение за жени. Техният скромен блясък и сега очарова Източните народи, и един накит от

бисери

е любимото украшение за Източните царе. Небесното царство се сравнява със скъпоценен бисер, многократно превъзхождащ всички други

бисери

, за който търговецът на

бисери

продава всичко, което има, за да го закупи, като знае, че за него ще получи най-изгодна цена - Мт. 13:45,46. Небесните порти също се състоят от

бисери

, като всяка една от портите е направена от един бисер - Отк. 21:21. Спасителят заръча на апостолите да не хвърлят

бисери

те си на свинете - Мт. 7:6, т.е. да не излагат скъпоценните истини на Евангелието, когато не е необходимо пред всички, които ги отхвърлят с презрение и лютост.

Бисери

те представляват бяло или светложълто лъскаво зърно, което се образува в черупките на един вид миди в Персийския залив, покрай бреговете на Цейлон, Яв, Суматра и пр., и по-малко се срещат в други места на двете полукълба. Бисероносната мида расте на купове по канарите в дълбоките води, и може да се изважда само от опитни ловци (дългачи), и то само през определени седмици, когато времето е тихо. От самата черупка на мидите се получава така нареченият седеф.

0 гласа
Библейски
Речник
Бисери
Последно търсено в речника