Библейски речник Безсмъртие

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Безсмъртие

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Безсмъртие

Безсмъртие

то в пълния смисъл на думата, принадлежи само и единствено на Бога, "който сам притежава

безсмъртие

" - 1Тим. 6:16. При хората, то е зависимо от волята на Бога.

Безсмъртие

то на душата е доказано от някои, чрез безграничните желания и способности, за заслугите или за бъдеща награда или наказание. Обаче всички доказателства са незадоволителни без свидетелството на Св. Писание. Христос "осия живот и

безсмъртие

чрез благовестието" - 2Тим. 1:10. Безсмъртното блаженство на християните, заедно с възкресението на телата им е плод от съединението им с Христа - Йн. 14:19. Вечната мъка за нечестивите и грешните върви успоредно с вечния живот за спасените - Мт. 25:46.

0 гласа
Библейски
Речник
Безсмъртие