Библейски речник Багрено

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Багрено

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Багрено
В Стария Завет се споменава два вида

багрено

:
I. Аргаман. В нашата Библия думата е преведена "

багрено

" и означава вид червена боя, която се добива от мида по бреговете на Средиземно море.
II. Техелет. В Българския превод думата е преведена "синьо" и представлявала синкаво-багрена боя добивана от друг вид миди. Тези два вида бои:

багрено

и червено, евреите са считали за святи; и втория вид те употребявали за първосвещеническия ефод, за опони, ивици и др. - Из. 26:1,4,31,36, 28:31; Чис. 4:6-12, 15:38.
По онова време багреници са носили Римските царе и началниците на управлението; Нерон заповядал да се наказва със смърт всеки негов поданик, който би дръзнал да носи такива дрехи. Спасителят е бил облечен в багрена дреха, за да му се присмеят с титлата "Цар Юдейски" - Йн. 19:2,5. Сравни: Съд. 8:26; Ест. 8:15; Пр. 31:22; Дан. 5:7; Лк. 16:19. Мойсей използвал много червена и багрена вълна за скинията, и за украшенията на първосвещеника - Из. 25:4, 26:1,31,36, 39:1; 2Лет. 3:14. Вавилонците обличали идолите си в багрени и сини дрехи - Ер. 10:9; Ез. 23:15, 27:7,16.

0 гласа
Библейски
Речник
Багрено
Последно търсено в речника