Библейски речник Ахио

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ахио

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ахио
Син на Авинадав, който вървял пред Божия ковчег по пътя за Ерусалим от бащиния си дом - 2Цар. 6:3-7. Оза.

0 гласа
Библейски
Речник
Ахио