Библейски речник Ахан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ахан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ахан
Син на Хармия, който не послушал строгата забрана на Господа и откраднал някои неща от плячката при Ерихон, която била осъдена на изтребление. Това нанесло проклятие и поражение на народа.

Ахан

бил открит чрез жребий и убит с камъни с цялото си семейство в дола Ахор, на север от Ерихон - И.Н. 6:18, 7:1-26. Той е наречен Ахар в 1Лет. 2:7.

0 гласа
Библейски
Речник
Ахан