Библейски речник Аталия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Аталия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аталия
Морско пристанище в Памфилия при устието на река Катаракт, посетено от Павел и Варнава когато отивали от Пергия в Антиохия - Д.А. 14:25. И до днес има много развалини в околностите на

Аталия

.

0 гласа
Библейски
Речник
Аталия