Библейски речник Асуир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Асуир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Асуир
Царска титла (название) обща за много Мидийски и Персийски царе споменати в Писанието.
I. Бащата на Дарий Мидянинът - Дан. 9:1. Най-вероятното твърдение е, че името тук означава Астиага - дядо на Кир. Дарий I.
II. Споменат в Ездра - Езд. 4:6. Син и наследник на Кир, вероятно Камбиз, който царувал седем и половина години от 529 преди Р.Х.
III. Съпругът на Естир, твърде вероятно Ксеркс. Другите персийски царе са споменати в Писанието със собствените им имена или поне точно означени, но Ксеркс не се споменава освен под това име. Новите изследвания показват, че еврейската дума за

Асуир

лесно се образува от персийското име Ксеркс, понеже последното е променено в гръцкия език. Естир.

0 гласа
Библейски
Речник
Асуир
Последно търсено в речника