Библейски речник Асор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Асор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Асор
I. Главен град на север в Ханаан, в който цар Явин със съюзната си войска бил победен от Исус Навиев - И.Н. 11:1-13.

Асор

пак се въздигнал и до едно определено време управителите му угнетявали израилтяните, но след това бил покорен от Варак, укрепил се при Соломон, и останал под властта на Израил до нашествието на Теглат-Феласар - И.Н. 19:36; Съд. 4:2; 3Цар. 9:15; 4Цар. 15:29.

Асор

не бил много далече от езерото Мером.
II. Област в Арабия, която била опустошена от Навуходоносор - Ер. 49:28-33. Тази област сега е неизвестна.
III. Градове на Юдиното и Вениаминовото потомство - И.Н. 15:23; Неем. 11:13.

1 гласа
Библейски
Речник
Асор