Библейски речник Асир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Асир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Асир
Осмият син на Яков и втория на Зелфа - Бит. 30:13, 35:26. Когато израилтяните влезли в Ханаан, племето на

Асир

било пето по ред, което имало 53 400 души.

Асир

овото наследие било покрай Приморието, като обхващало Ливан и Сидон на Север, Кармил и племето на Исахар на юг и Завулоновото и Нефталимовото на изток. То изобилствало с жито, вино, дървено масло и руди - Бит. 49:20; Вт. 33:24,25. Не е неизвестно каква площ е обхващало от Финикийското приморие - И.Н. 19:25,28, но

Асир

овите синове не били в състояние да изгонят ханаанците и живели отчасти между тях - Съд. 1:31,32. За тях се споменава отчасти в историята на Давид - 1Лет. 12:36, и на Езекия - 2Лет. 30:11.

1 гласа
Библейски
Речник
Асир
Последно търсено в речника