Библейски речник Асаф

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Асаф

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Асаф
I. Знаменит певец и свирач по времето на Давид, и един от водачите на музиката в храма - 1Лет. 16:5, 25:1,2. Тази служба е наследствена в неговия род - Неем. 7:44, 11:22. Той се нарича още и гледач в 2Лет. 29:30. Неговото име се среща в заглавието на 12 Псалома (50, 73-83). Музика.
II. Летописец на цар Езекия - 4Цар. 18:18; Ис. 36:3.
III. Пазач на царското бранище при управлението на Артаксеркс - Неем. 2:8.

0 гласа
Библейски
Речник
Асаф