Библейски речник Асаил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Асаил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Асаил
Син на Давидовата сестрата Саруя, и брат на Йоав. Един от тридесетте смели войни на Давид. Тичал много бързо. Убит от Авенир в боя при Гаваон - 2Цар. 2:18,23.

0 гласа
Библейски
Речник
Асаил