Библейски речник Архип

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Архип

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Архип
Поздравен от Павел като негов "сподвижник" - Ф-м 2 ст., и приел наставления от него да извърши службата си в Колос - Кол. 4:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Архип