Библейски речник Армагедон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Армагедон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Армагедон
Място споменато в Откровение на Йоан - Отк. 16:16. Магедон е град в подножието на планината Кармил, който е бил място на много кръвопролития. От това място, което в горния стих се нарича

Армагедон

, Бог ще събере своите неприятели, за да ги погуби.

0 гласа
Библейски
Речник
Армагедон