Библейски речник Ариматея

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ариматея

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ариматея

Ариматея

или Рама.Град, от който дошъл Йосиф (съветникът), в чийто нов гроб било положено тялото на Исус - Мт. 27:57; Йн. 19:38. От Евсевии и Йероним научаваме, че този град е бил близо до Лида (малък град на 24 мили северозападно от Ерусалим). За него се е считало, че е бил разположен при днешния Рамла (един малък град близо до Лида с 3,000 жители), в който градец пътят от Египет за Сирия кръстосвал пътят от Ерусалим за Йопия. Но вероятното му разположение трябва да е било няколко мили на изток от Лида по хълмовете, които заобикалят полето на Сарон. Първата книга на Макавей - 1Мак. 11:34, говори за него като пренесен заедно с Лида от Самария в Юдея и затова може Лука да го нарича Юдейски град - Лк. 23:51. Някои мислят, че е бил на същото място, на което е Рама, (в планината Ефрем), където се е родил и живял пророк Самуил. То се е наричало още Раматаим-софим - 1Цар. 1:1,19, от което име думата

Ариматея

лесно се превежда. Рама.

0 гласа
Библейски
Речник
Ариматея