Библейски речник Арвад

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Арвад

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Арвад
Финикийски град, върху едно канаристо островче при устието на река Елевтер, на 22 мили северно от Триполис. Сега се нарича Руад, и представлява само една развалина.

Арвад

ците владели и близкото приморие. Те са потомци на Ханаан - Бит. 10:18; 1Лет 1:16, и били добри мореплаватели - Ез. 27:8,11.

0 гласа
Библейски
Речник
Арвад